Touby Pike Recycling Center, LLC

1488 Touby Pike
Kokomo, IN 469012596
(765) 454-7600
(765) 454-2136 (fax)